Molalita

Hmotnostní koncentrace (molalita) \(c_m(X)\) se vypočítá jako podíl hmotnosti látky a objemu roztoku.
$$ c_m(X)={m(X)}/{V_{⊙}}$$
Základní jednotkou hmotnostní koncentrace je kg . m-3.