Definice

Molární hmotnost je hmotnost 1 molu látky (co je mol viz látkové množství).

Molekulová relativní hmotnost má stejnou hodnotu jako molární hmotnost, ale je bez jednotky. Např. Mr(NaOH) = 40, Mr(H2) = 2.

Molární hmotnost vypočítáme z údajů v periodické soustavě prvků, s její pomocí je výpočet poměrně jednoduchý. Stačí sečíst všechny atomové hmotnosti prvků dané sloučeniny. Pokud je jeden atom ve sloučenině vícekrát (např. v H2O jsou dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku), pak jej také do součtu přidáme vícekrát.

Test

V tomto testu je 1 typ příkladů.