Definice

Pro výpočty v chemii je dobré si zapamatovat několik přepon, které se běžně používají:

PředponaZkratkaVýznamPříklad
nanon10-9nm = nanometr
mikroμ
10-6
μm = mikrometr
milim10-3
mm = milimetr
centic10-2
cm = centimetr
decid10-1
dm = decimetr
kilok103
kg = kilogram
megaM106
MPa = megapascal
gigaG109
GPa = gigapascal

Převod na jinou jednotku pak jde udělat například takto ve dvou krocích:

  1. Nejdříve převedeme hodnotu na základní jednotku bez předpony (například z milimetru na metr, z kilogramu na gram).
  2. Poté převedeme hodnotu na jednotku s předponou, kterou potřebujeme (tedy například z metru na centimetr).
Jednoduchá pravidla pro převod jednotek

Jednotky převádíme posunutím desetinné čárky ve směru znaménka nerovnosti.

  • kg > g, význam předpony kilo je 103, čárku tedy posouváme vpravo o tři místa: 1,1 kg = 1100 g
  • mm < m, význam předpony mili je 10-3, čárku tedy posouváme vlevo o tři místa:  1 mm = 0,001 m

Pokud je jednotka vyššího řádu (dm3, m2), význam předpony se násobí.

  • m3 > dm3, řád jednotky je 3, význam předpony deci je 10-1, čárku tedy posouváme vpravo o tři místa (3×1=3): 0,23 m3 = 230 dm3
  • cm3 < m3, řád jednotky je 3, význam předpony centi je 10-2, čárku tedy posouváme vlevo o šest míst (3×2=6): 200 cm3 = 0,0002 m3

Převody jednotek objemu

1 m3 = 1000 dm3 = 1000000 cm3

1 cm3 = 0,001 dm3 = 0,000001 m3

Převody jednotek hmotnosti

1 kg = 1000g = 1000000 mg

1 mg = 0,001 g = 0,000001 kg

Převody jednotek hustoty

1 g / cm3 = 1 kg / dm= 1000 kg / m3 

Převody jednotek teploty

Stupně Celsia (°C) na kelviny (K)

Převedení z Celsiovy stupnice na kelviny se provede tak, že ke stupním Celsia se přičte hodnota 273,15:

$$[K] = [°C] + 273,15$$

0 °C = 273,15 K

100 °C = 373,15 K

Převod kelviny (K) na stupně Celsia (°C)

Převedení z kelvinů na stupně Celsia se provede tak, že odečteme hodnotu 273,15:

$$[°C] = [K] - 273,15$$

0 K = -273,15 °C

273,15 K = 0 °C

373,15 K = 100 °C

Test

V tomto testu je 6 typů příkladů.