Definice

Vztah pro výpočet výsledné koncetrace po smíchání roztoků o různých koncentrací téže látky:
$$m_1 · w_1 + m_2 · w_2 + ... + m_n · w_n = (m_1 + m_2 + ... + m_n) · w $$

Koncentrace čistého rozpouštědla = 0 %
Koncentrace čisté látky = 100 %

Místo hmotnostního zlomku můžeme dosadit i objemový zlomek, nebo hmotnostní či objemové procento (jak už je napsáno v sekci Objemový zlomek, počítání s objemovým zlomkem a procentem není zcela přesné. Vztah potom vypadá např. takto (φ ... objemový zlomek):
$$V_1 · φ_1 + V_2 · φ_2 + ... + V_n · φ_n = (V_1 + V_2 + ... + V_n) · φ $$

Test

V tomto testu je 5 typů příkladů.