Definice

Objemový zlomek je dán podílem objemu látky rozpuštěné a objemu roztoku.
$$ φ={V_A}/{V_{⊙}}$$

Objemový zlomek je bezrozměrná veličina (je bez jednotky), a nabývá hodnot od 0 do 1.

Objem roztoku je součet objemu látky rozpuštěné a objemu rozpouštědla (např. vody).
$$ V_{⊙}=V_{rozpouštědla}+V_A$$

Objemové procento je objemový zlomek vyjádřený procentem, například:
$$ φ = 0,\! 23 = 23 \, obj. \, % $$

Všimněte si zkratky obj. u vyjádření objemového procenta. Je zde proto, aby se objemové procento nepletlo s hmotnostním procentem.

Objemový zlomek není v praxi úplně přesný. Důvodem jsou různě velké molekuly látek (představme si půl kyblíku mouky a půl kyblíku buráků - když je sesypeme dohromady, nemáme vrchovatý kyblík směsi). Tato nepřesnost není u hmotnostního zlomku, protože když sesypeme 0,5 kg peří a 0,5 kg jablek, tak máme skutečně 1 kg směsi.

Test

V tomto testu je 5 typů příkladů.