Definice

Molární koncentrace (molarita) se značí c, uvádí se v mol/dm3 nebo v mol/l.
Vzorec pro výpočet:
$$ c = n/V$$
Kde \( n \) je množství látky rozpuštěné v roztoku o objemu \( V \).
Když uvidíme v zadání: "5 M roztok" (čteme pěti molární roztok), znamená to, že máme roztok o koncentraci 5 mol/dm3. Je nutné si to neplést s molární hmotností!

Test

V tomto testu je 6 typů příkladů.